Regenerace trávníků

Mezi základní prvky regenerace patří:

  • Vertikutace – prořezání
  • Aerifikace – provzdušnění
  • Dosev a pokládka travního koberce
  • Pískování
  • Chemické ošetření

Regenerace travnatých ploch je prováděna speciální strojní technikou.

Vertikutace

Vertikutace neboli prořezání ošetřuje nadzemní části travního drnu, kdy dochází k odstranění travní plsti, odumřelé zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Důležité je odstranění travní plsť, která vytváří příznivé prostředí především pro vznik houbových chorob a plísní. Vertikutace zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav a urychluje růst trávníku.

Aerifikace

Aerifikace neboli provzdušnění je ošetření hrací plochy, které zasahuje do kořenového systému a účelově narušuje zhutnělou zatěžovanou plochu. Zlepšuje kvalitu hrací plochy díky lepšímu přísunu vzduchu a rychlejšímu vsakování vody. Aerifikace spojená se zapískováním trávníku odlehčuje půdní profil, zlepšuje vsakování vody, zlepšuje zakořenění, přístup vzduchu i živin ke kořenům a hlavně, dělá trávník odolnější, jak pro sucho, tak i pro zátěž.

Nejčastěji provádíme aerifikaci strojem Verti-drain.

Hloubkova aerifikace je neméně důležitá jako klasická aerifikace. V případě hloubkové aerifikace jde o rozvolnění těžce zhutněných ploch, ploch s problematickým profilem a travnatých sportovišť s velkou až nadměrnou zátěží. Často je tato operace nazývaná jako “Zemětřesení”.

Dosev

Dosev se provádí nejčastěji v brankovištích a na nejvíce poškozených místech a je nezbytnou součástí regenerace hrací plochy. V některých případech můžeme k opravě plochy použít rovněž pokládku travního koberce a to na maximálně poškozená místa. Nejčastěji se při dosevu využívají diskové sečky pro správné zapravení osiva do porostu a následné klíčení osiva, které je tímto zapravením na více než 90% klíčivosti.

Pískování

Pískování slouží k úpravě povrchu hřiště, vyplnění vpichů po aerifikaci a k urovnání drobných terénních nerovností. Zapískování spojené s řádnou Aerifikací trávníku odlehčuje půdní profil, zlepšuje vsakování vody, zlepšuje zakořenění, přístup vzduchu i živin ke kořenům a hlavně, dělá trávník odolnější, jak pro sucho, tak i pro zátěž.

Chemické ošetření

Provádíme chemické ošetření proti plevelům, tzv. herbicidy a proti houbovým chorobám, tzv. fungicidy. Dále provádíme ošetření Trávníček porostu pomocí biologické ochrany (vyluhů) od firmy Pireco.