Výstavba a rekonstrukce

Výstavba fotbalových hřišť

  • Přírodní travnaté
  • Umělé travnaté

Přírodní travnatá hřiště

Pří výstavbě a rekonstrukci přírodních travnatých ploch používáme prvotřídní technologie a postupujeme dle platných norem. Před samotnou výstavbou hřiště či stadionu je nutné odtěžit původní povrch, připravit a srovnat podloží stavby. K odvádění nechtěné vody z plochy hřiště, umisťujeme pod povrch drenážní systém. Na připravenou plochu se navezou a urovnají pomocí laserového graderu vegetační vrstvy, které jsou připraveny pro výsev nového trávníku nebo položení travnatých koberců.

Umělá travnatá hřiště

Stále oblíbenějšími se stávají hřiště s umělým travnatým povrchem III. generace. Tyto sportovní plochy lze využívat téměř po celý rok. Umělý trávník snáší daleko větší zátěž než přírodní. Je méně náročný co se týče údržby. Při správné údžbě má takový trávník životnost až 10 let a to i při denním 24 hodinovém využití, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Pokud máte zájem o výstavbu hřiště s umělým travnatým povrchem, neváhejte se na nás obrátit. Máme mnohaletou zkušenost jak s výstavbou, tak i s údržbou těchto ploch. Můžete navštívit reference a podívat se na námi vystavěná hřiště nejen s umělým travnatým povrchem.

Používáme prvotřídní technologie a certifikované materiály. Na výběr je z mnoha druhů trávníků.